,

Het onze Vader | Kaart

 1,50 incl. btw

Beschikbaarheid: Op voorraad

Kaart met de volgende tekst: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Dit gebed is ons door Jezus zelf gegeven en staat in de bijbel in Matteüs 6: 7-15

Zet dit kaartje in je interieur, bijvoorbeeld in een houten kaartenstandaard.
Of stuur deze kaart naar iemand. Op de achterkant van de kaart is een adresregel en ruimte om een persoonlijke boodschap te schrijven.

Specificaties

A6 formaat – 148 x 105 mm
De kaart is gedrukt op stevig mat 300 grams natuurkarton.
Op de achterkant van de kaart is een adresregel en ruimte om een persoonlijke boodschap te schrijven.