, , ,

Boekenlegger | Onze Vader

 0,95 incl. btw

Beschikbaarheid: Op voorraad

Boekenlegger met het onze Vader gebed

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Dit gebed is ons door Jezus zelf gegeven en staat in de bijbel in Matteüs 6: 7-15

Afmeting: 74 x 210 mm